Cysylltu

Os hoffech chi gysylltu â Chyngor Cymuned Cilymaenllwyd, gallwch wneud hyn drwy gysylltu â’r Clerc:  

Janice Morgan
Efailwen Isaf, Efailwen, Clunderwen SA66 7UT
E-bost: cilymaenllwydcc@gmail.com
Ffôn: 07944523098 / 01994 419845

Fel arall, gallwch ddefnyddio’r ffurflen isod i gyflwyno unrhyw ymholiadau sydd gennych. [Gallwch ddarllen ein polisi preifatrwydd yma.]


Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Preifatrwydd / Privacy
I ymateb i'ch ymholiad, efallai y bydd yn rhaid i ni rannu eich gwybodaeth gyda thrydydd parti. Os ydych yn hapus i ni wneud hyn, ticiwch yma. / To respond to your enquiry, we may have to share your information with third parties. If you are happy for us to do this, please tick here.