Cyfrifon 2022-23 Cyngor Cymuned Cilymaenllwyd

Mae archwiliad cyfrifon Cyngor Cymuned Cilymaenllwyd ar gyfer y flwyddyn sy’n gorffen ar 31 Mawrth 2023 wedi’i gwblhau. Cliciwch ar yr Hysbysiad isod ac am yr hawl i arolygu’r cofnod blynyddol. Archwilio Cymru Cwblhau Archwiliad – 2022-23 (.pdf)

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Newyddion

Gwirfoddolwyr Cilymaenllwyd

Mae Gwirfodolwyr Cilymaenllwyd yn grŵp o wirfoddolwyr brwdfrydig sy’n dod at ei gilydd i wneud gwaith clirio, cynnal a chadw rhwydwaith o lwybrau troed yn y gymuned. Mae llawer o lwybrau troed yn cael eu clirio ar hyn o bryd o dan Brosiect Adfer Llwybrau Troed Cilymaenllwyd a ariennir trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU… Parhau i ddarllen Gwirfoddolwyr Cilymaenllwyd

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Newyddion

Sesiwn Ymgysylltu Cymunedol Llwybr Teithio Llesol Cardi Bach

Hoffai Sustrans Cymru, ar ran Cynghorau Sir Benfro a Sir Gâr, eich gwahodd chi i ddigwyddiad ymgysylltu cymunedol, er mwyn eich diweddaru ar ddatblygiad y prosiect Rheilffordd Cardi Bach hyd yn hyn. Nod y ddau awdurdod lleol yw creu llwybr cerdded a seiclo newydd, di-draffig, cyd-ddefnyddiol ar hyd yr hen reilffordd. Bydd y llwybr yma’n… Parhau i ddarllen Sesiwn Ymgysylltu Cymunedol Llwybr Teithio Llesol Cardi Bach

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Newyddion