Cynghorwyr

Cynghorydd Tudur Lewis – CADEIRYDD


Cynghorydd Russell Davies – IS-GADEIRYDD


Cynghorydd Tony Eynon


Cynghorydd Anthony Jenner


Cynghorydd Dennis Jones


Cynghorydd Rebecca Jaimangal-Jones


Cynghorydd Ffion John


Cynghorydd Michael Fussell


Cynghorydd Julian Williams


Cynghorydd Dorian Phillips – Cynghorydd Sir, Plaid Cymru


Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Clerc yma – Cysylltwch â ni.