Cyfrifon 2022-23 Cyngor Cymuned Cilymaenllwyd

Mae archwiliad cyfrifon Cyngor Cymuned Cilymaenllwyd ar gyfer y flwyddyn sy’n gorffen ar 31 Mawrth 2023 wedi’i gwblhau. Cliciwch ar yr Hysbysiad isod ac am yr hawl i arolygu’r cofnod blynyddol.

Archwilio Cymru Cwblhau Archwiliad – 2022-23 (.pdf)