Gweithdy Sgiliau Sylfaenol mewn Darllen Map – 8/7/24

Ydych chi erioed wedi dymuno gwybod sut i fynd o gwmpas ein hardal leol neu dirwedd Cymru?

P’un a ydych chi’n gerddwr brwd neu’n rhodiwr hamddenol, mae sgiliau darllen map yn hanfodol ar gyfer anturiaethau cerdded difyr ond diogel!

Dewch draw i’n sesiwn AM DDIM lle bydd Amy Goodwin, Swyddog Rhanbarthol Sir Gâr ar gyfer Ramblers Cymru yn eich tywys trwy sut i ddarllen map.

Bydd Amy hefyd yn esbonio’r prosiect arolwg Llwybrau sy’n cael ei gynnal yn Sir Gâr gan wirfoddolwyr.

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Treftadaeth Y Cardi Bach yn Login, Dydd Llun 8fed Gorffennaf 1-3.30ypm.

Gwisgwch ddillad ac esgidiau priodol achos efallai byddwn ni’n rhoi’r hyn ddysgon ni ar waith gyda thaith gerdded leol fer.

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael, felly cofrestrwch yn gynnar trwy Eventbrite.

Croeso i bawb. Unrhyw gwestiynau – cilymaenllwydcc@gmail.com